تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 روستای پیر شهیددر فاصله‌ی 5 کیلومتری جنوب شرقی شیروان واقع است که از طرف شمال با شیروان و از جنوب با روستای ورگ ورزمغان و از شرق با روستای دوین و از غرب با روستای گرزو و چلو و تنسوان در در ارتباط می‌باشد.از اثار تاریخی می توان به حمام تاریخی حزنیه اشاره کرد.