تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 طی سال های اخیر کشاورزان شماری از روستاهای دهستان گلیان نظیر روستای اسطرخی و روستاهای اطراف، از جانب گرازهای وحشی متحمل خسارات و زیان های فراوانی شده اند.