تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

یکی از مسافران مسیر شیروان- مشهد که در هر ماه حداقل 3 تا چهار نوبت در این مسیر رفت و آمد می کند می گوید: توقف طولانی اتوبوس ها بین مسیر سبب می شود در زمان مشخص شده به مقصد نرسیم. 

یکی دیگر ازمسافران می گوید: به علت سرویس دهی نامناسب اتوبوس های معمولی مجبور شدم برای سفر به مشهد از اتوبوس خط ویژه استفاده کنم اما خدمات ارائه شده تفاوتی با خط معمولی نداشت و حتی برخی از مسافران وسط اتوبوس نشسته بودند.