تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر از محیط زیست گلیان به نحوی که ضمن حفظ تعادل مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود، رشد و اعتلای کیفی مردم منطقه را فراهم آورد

 مهمترین چشمه سارهای استان در دره های عمیق آهکی مشاهده می شوند که نقش زهکش های طبیعی کوهستان را ایفاء می کند.
در گویش های محلی شمال خراسان به این نوع دره ها  «زاو» اطلاق می شود