تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

مهندس محمد مدیرکل بنیاد مسکن گفت : به علت قرار گرفتن روستای قدیم گلیان در معرض حوادث طبیعی و گسل و ریزش کوه تصمیم گیری شد تا مکان جدیدی جهت احداث روستا در نظر گرفته شود