تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

لوله کشی گاز در شهرک گلیان آغاز شده است.بعد از لوله کشی شهرک گلیان ،این عملیات در گلیان و روستاهای ملاباقر ادامه می یابد.