تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 جمشید مومنی نسب به نمایندگی از اهالی شهرک گلیان به بیان مشکلات با مسئولین پرداخت. از جمله مطالب بیان شده توسط ایشان می توان به

 1- تشکر از ریاست آموزش و پرورش برای ایجاد مدرسه ابتدایی در شهرک گلیان

 2- تشکر از ریاست اداره ی برق برای انجام برق رسانی به شهرک گلیان به عنوان اداره ی پر کار در این منطقه

 3- انتقاد از ریاست بنیاد مسکن شهرستان که یا امکانات را فراهم کنید و یا از واگذاری زمین خوداری کنید.

 4- در خواست از ریاست شبکه بهداشت شهرستان شیروان ، مرکز خدمات درمانی گلیان مخروبه شده ،لطفا به فکر مرکز بهداشت جدیدی باشید.