تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

به منظور حفظ و تقویت روحیه نشاط و شادابی و افزایش حس تعاون و همکاری درمیان کارکنان و خانواده های آنان ، اردوی تفریحی ویژه خانواده های کارکنان زندان شیروان  برگزار شد. در این اردوی یکروزه فرهنگی وتفریحی  که به مقصد روستای خوش آب وهوای گلیان برگزار شد.