تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

خسرو حداد فرزند استاد حسن گلیانی متولد ۱۳۳۲ است، وی این شغل را میراث گذشتگان خویش می‌داند و شاید بدین علت است که تبحری خاص در ساختن و پرداختن و نواختن دوتار دارد.کارگاه استاد خسرو چندان معرفی نشده است که می‌طلبد میراث فرهنگی توجه بیشتری به این کارگاه هنری فعال داشته باشد و اما دوتار گرامی‌ترین همدم رامشگر خراسانی است.