تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 گروه فرهنگی هیئت عزاداران مسجد امام حسن مجتبی با جمع آوری اکثر مراسمهای عزاداری ، تعزیه خوانی،نوحه خوانی مساجد گلیان سعی بر این دارد تا فرهنگ حسینی و عزداری های این منطقه را هرسال پرشود .تصاویر زیر بخشهای از تعزیه حضرت عباس است که احتمالا در سال1390اجرا شده است.