تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

رمضانی- «جمشید ولی نژاد» متولد 1349است. وی در خانواده ای موسیقی پرور چشم به جهان گشود .پدر وی که از بزرگان موسیقی شمال خراسان محسوب می شود «سلطان رضا بخشی گلیانی» نام دارد .