تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

طی سالهای اخیر و با توجه به رشد آموزش عالی شاهد دگر گونی های متعددی در حوزه اشتغال بوده ایم. به گونه ای که هم نوع مهارت های لازم و هم شیوه های دست یابی به مشاغل، دیگر مانند گذشته نیست.

در دوره های مختلف در کشور ما برای این مهم چاره اندیشی های متنوعی شده که  می توان گفت: «هر کس از ظن خود شد یار من» و بیشتر به ارائه راه حل های مقطعی در خصوص پدیده اشتغال پرداخته اند تا اینکه بخواهند به صورت ریشه ای این معضل را برطرف کنند.