تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

خدایش بیامرزد ، مرحوم اسحاق سرابی رو می گم . از مردمان نیک روزگار بود ، هنوز یادم نمی ره اول برخوردش را با من ، گفته بود سلام دایی، در توصیف ایشان چه می توان گفت جز اینکه

بزرگ بود و از اهالی امروز بود
با افقهای باز نسبت داشت