تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

    این روستا در فاصله‌ی 44 کیلومتری جنو.ب شیروان واقع است که از شمال به روستای بلقان سفلا و از جنوب به کوههای شاه جهان و از شرق به روستای هشت مرخ و از غرب به روستای استخری محدود می‌شود

    روستای تنسوان در فاصله ۷ کیلومتری جنوب شیروان واقع است که از طرف شمال با روستای پیر شهید و از جنوب روستای رزمقان و ورگ و از شرق با روستای دوین و از غرب با روستای ورگ در ارتباط می‌باشد.

 روستای پیر شهیددر فاصله‌ی 5 کیلومتری جنوب شرقی شیروان واقع است که از طرف شمال با شیروان و از جنوب با روستای ورگ ورزمغان و از شرق با روستای دوین و از غرب با روستای گرزو و چلو و تنسوان در در ارتباط می‌باشد.از اثار تاریخی می توان به حمام تاریخی حزنیه اشاره کرد.

 مردمان روستای حصارپهلوانلو مهمترین درآمدزندگیشان راازمحل کشاورزی ودامداری وباغداری وآبزیان کسب می نمایند این روستای وروستای همجوار یعنی گلیان تقریبا دارای بیست شهید می باشد .

 برزلی روستایی است تاریخی که دراستان خراسان شمالی، بخش مرکزی شهرستان شیروان، دهستان گلیان قرار دارد. این روستا که از آب و هوای کوهستانی و سرد برخوردار است.

  گرماب در فاصله‌ی 36 کیلومتری جنوب شیروان قرار دارد که از شمال به روستای حصار پهلوانلو و گلیان و از جنوب به روستای بلقان و از شرق به روستا‌های قوچان و از غرب به زمین‌های مزروعی برزلی محدود می‌گردد.

روستای بلقان علیا در 33 کیلومتری جنوب شیروان واقع شده است و از شمال به روستاهای گرماب و حصار پهلوانلو، از جنوب به روستای امیرانلو و اسفراین ، از شرق به روستاهای قوچان و از غرب به بلقان سفلی و اسطرخی محدود می شود.

روستای رزمقان در 12 کیلومتری جنوب شیروان واقع است که از شمال به روستای تنسوان و از جنوب به روستای ملا‌باقر و گلیان و از شرق به روستای ورگ و از غرب به روستای مشهد طرقی محدود می‌گردد. این روستا 188 خانوار و 960 نفر جمعیت دارد

روستای ورگ در فاصله 11 کیلومتری جنوب شیروان قرار دارد که از طرف شمال به روستای تنسوان و پیر شهید ، از جنوب به روستای ملّا باقر و گلیان ، از شرق به روستای دوین و حصار و از غرب به روستای زرمغان محدود می گردد. ورگ جزء دهستان گلیان است و به زبان کردی و فارسی تکلم می کنند .

 ملاباقر در فاصله‌ی 18 کیلومتری جنوب شیروان واقع است که از طرف شمال با روستا‌های ورگ و رزمغان و از طرف جنوب با روستای گلیان و از شرق با ورگ و از غرب با سنگ‌چین و مشهد طرقی ارتباط دارد.

 روستای زیبایی مشهد طرقی در شهرستان شیروان یکی از جاذبه های بکر و کمتر شناخته شده گردشگری در شمال شرق کشور محسوب می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان بیشترین عسل تولیدی شیروان را مربوط به دهستان گلیان و حومه دانست و گفت: امسال برای خرید دارو، مبارزه با بیماری ها، آموزش های مهارتی و بازدیدها 500 میلیون ریال اعتبار برای این بخش پیشنهاد شده است.

 روستای گلیان یکی از 365 روستای نمونه گردشگری ایران و همچنین جزء سه  روستای نمونه گردشگری  شهرستان شـیروان  در خراسان شمالی می باشد.گلیان در فاصله 23 کیلو متری جنوب شیروان واقع است