تصویر برگزیده
آرشیو
آخرین اخبار

 آقای محمد نقی بصیرت عضو شورای اسلامی گلیان و شهرک گلیان در مصاحبه با شبکه اترک بیان کردند که گلیان بهشت شیروان است .

 آقای کاظمی مقدم شورای محترم روستا در گفتگو با شبکه اترک خراسان شمالی اذعان داشت در گذشته گلیان یکی از بزرگترین روستاهای بخش مرکزی بوده که زبان مردم گلیان فارسی است و در قدیم جلیان نام داشته است.